19 września,12:00–19:00
20 września,12:00–19:00

Podejścia do postkomunistycznej przestrzeni miejskiej.

Warsztaty w formule pokazów na żywo. Po trzech dniach intensywnych wykładów na temat współczesnych miast studenci wykonają i zaprezentują własne prace. 19:00 Prezentacja efektów warsztatów.

Warsztaty

Podejścia do postkomunistycznej przestrzeni miejskiej.

19 września,12:00–19:00
20 września,12:00–19:00

Sergiej Bratkow

26 września,12:00
27 września,12:00

Jurij Leiderman i Andriej Silvestrow

30 września,12:00
1 października,12:00

Matthijs de Bruijne

2 października,12:00
7 października,12:00