26 września,12:00
27 września,12:00

Sergiej Bratkow

Sergiej Bratkow prowadzi praktyczne warsztaty z „szybkiego reagowania”. Pierwsza część warsztatów ma formułę dyskusji, podczas której zostaną rozpisane zadania. Na koniec drugiego dnia odbędzie się dyskusja o efektach podjętych działań.

Warsztaty

Podejścia do postkomunistycznej przestrzeni miejskiej.

19 września,12:00–19:00
20 września,12:00–19:00

Sergiej Bratkow

26 września,12:00
27 września,12:00

Jurij Leiderman i Andriej Silvestrow

30 września,12:00
1 października,12:00

Matthijs de Bruijne

2 października,12:00
7 października,12:00