10 października,12:00
11 października,12:00
12 października,12:00

Warsztaty Krytyki Politycznej

Warsztaty prowadzone przez  Agatę Szczęśniak i Juliana Kutyłę z Krytyki Politycznej, ruchu społeczno-politycznego z Warszawy. Prowadzące warsztaty stawiają następujące pytania: jednostka, sieć, środowisko, ruch społeczny – jaki „klej” czyni zbiorowości ludzi zaangażowanymi społecznie? Czy możliwe jest przejście od „motywowanej afektywnie” grupy nieformalnej do dynamicznej instytucji – bez utraty zaangażowania, zbiorowej partycypacji i spontaniczności? Na jakich zasadach powinna przebiegać współpraca rozproszonych środowisk społecznych i kulturalnych, ruchów artystycznych i „organizacji jednej sprawy”? Celem warsztatów jest refleksja nad możliwością oddolnego działania w ramach
demokracji poprzez skupienie zaangażowanych i organizację zaangażowania –
na rzecz lepszego państwa, społeczeństwa, kultury i sztuki. Będziemy się zastanawiać się nad tym, jakie możliwości daje działalność sformalizowana - a co ją ogranicza. Przedyskutujemy to, jakie procesy zachodzą w grupach nieformalnych, jak rozwiązywać wewnętrzne konflikty i kiedy wspólne działanie traci sens. Warsztaty są skierowane do studentów, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, menadżerów kultury i wszystkich innych zainteresowanych uczestnictwem (grupa do 20 osób). Efektem warsztatów będzie przygotowanie materiałów do rosyjskiego wydania magazynu „Krytyka Polityczna”. 

Warsztaty

Podejścia do postkomunistycznej przestrzeni miejskiej.

19 września,12:00–19:00
20 września,12:00–19:00

Sergiej Bratkow

26 września,12:00
27 września,12:00

Jurij Leiderman i Andriej Silvestrow

30 września,12:00
1 października,12:00

Matthijs de Bruijne

2 października,12:00
7 października,12:00